facebook ng

Novo Futurum

ʼn Paar jaar gelede het ʼn groot droom by NG Weltevreden ontstaan: Wat as die gemeente haar roeping om te lewe vir die stad op ʼn groter skaal sou kon vervul? Wat as ons donateurs vir ons projekte kon kry benewens die gemeentelede wat altyd help? Wat as ons institusionele hulp kon kry vir projekte waarby ons vir dekades betrokke is? Wat as ons dit vir klein sakeondernemings kon moontlik maak om noodsaaklike maatskaplike skenkings te maak en boonop belastingvoordele te kry as hulle ons ondersteun? 

Wat as… en toe vind hierdie droom gestalte in die stigting van ʼn nie-winsgewende Openbare Weldaadsorganisasie, Novo Futurum, wat vertaal kan word as Nuwe Toekoms. In vele opsigte beteken die totstandkoming van hierdie organisasie ʼn nuwe toekoms vir die talle gemeenskapsprojekte waarby NG Weltevreden betrokke is. Nie net kan ons die finansiële volhoubaarheid van hierdie projekte verseker in onseker ekonomiese tye nie; ons kan ook met nuwe ywer werk aan die uitbou van ons projekte. 

Novo Futurum is die omgee-arm van NG Weltevreden. Dit is nie ʼn organisasie wat bestuur word deur onbekendes met onbekende projekte nie. Dit is juis gestig sodat ons mense ʼn ervaringsreis kan onderneem wanneer hulle ʼn skenking maak, of op ʼn meer persoonlike vlak betrokke kan raak by die projekte. Dit gaan oor meer as net ʼn geldjie in ʼn koevert – dit gaan daaroor om werklik ʼn verskil te maak in iemand se lewe. 

Ons kan nou toegang kry tot groot en kleiner besighede se CSI (Corporate Social Investment) fondse om ʼn maatskaplike en sosiale verskil te maak vir armes, vir mense wat opleiding nodig het, vir diegene vir wie daar geen ander hulp bestaan nie. Ons kan ook vir ons mense in NG Weltevreden ʼn geleentheid gee om op ʼn veilige manier betrokke te raak by die gemeenskap. Jou omgee-geld is veilig want daar is nie ʼn middelman wat ook nog betaal moet word nie. 

Donasies (meer as R100 per jaar) kwalifiseer vir ʼn Artikel 18A-belastingsertifikaat.

 dot-line

Kontak gerus die span:

Dr Neil du Plessis

Alda Boer

Saret Britz

 dot-line

Bankbesonderhede

Absa Bank

Clearwater Mall

Takkode: 632005

Rekeningnommer: 93 2740 2768

 

 

kalenderkontak