facebook ngSnapscan smallYoco logo small

Tot verdere kennisgewing sal die Helpmekaar-aanlyn verskyn.

Die Helpmekaar is ‘n swart en wit gedrukte bladjie waarin jy jou diens of produk teen 'n minimale koste kan adverteer. Dit bestaan gewoonlik uit vier A5 bladsye en vorm deel van die weeklikse afkondigings.     

Hieronder is meer inligting om in die Helpmekaar te adverteer.    

Helpmekaar-aanlyn 29 November 2020 - Laai af

dot-line

Helpmekaar pryse en groottes per plasing (slegs vir gedrukte advertensies)

R 250    A5 – volblad (dis die helfte van ‘n A4)
R 130    A6 – halfblad (helfte van A5)
R  70     A7 – helfte van A6 (Kwartblad)
R  30     A8 – besigheidskaartjie

Kontak bemarking@ngweltevreden.co.za.co.za vir meer inligting of om jou advertensiespasie te bespreek.  

kalenderkontak