jozifacebooktwitterd6

Verskilmakers logo klein

Projekte & Organisasies

Let's go Jozi   

NG Weltevreden werk saam met Oasis in die middestad van Johannesburg aan 'n jeugprojek waar mense hulp verleen aan jongmense met skoolwerk en verskeie ander opleidingsgeleenthede. Die program het ook uitgebrei om werklose jongmense te begelei in hulle soeke na vaste werksgeleenthede. besoek die Let's go Jozi webblad.  

dot-line

Groentetuin   

Die gemeente se groentetuinprojek verskaf vars groente aan minderbevoorregtes in die omgewing. Indien jy groen vingers het en betrokke wil raak, kontak gerus vir Marshal op 082 458 7956.  

dot-line 

Bejaardesorg (Ekklesiapark, Parksorg, Roodepoort huis vir Bejaardes)  

Die gemeente is betrokke by 'n paar huise vir bejaardes.  As dit jou gawe is om betrokke te raak by ons spesiale seniors kan jy gerus die kerkkantoor kontak vir meer inligting. 

dot-line

Barnabas   

Dit is ‘n diensaksie wat mense in lief en leed, hartseer en swaarkry bystaan. Dit bestaan uit telefoniese kontak, besoeke wat tuis-en hospitaalbesoeke insluit of gesprekke bv. voorlesing. Kontak Erika Steyn op (011) 793 5790 of 082 855 9100 indien jy betrokke wil raak.  

dot-line

Cosmo City

Ons ondersteun drie kleuterskole in Cosmo City en verskaf lesmateriaal, groente en neem die kinders op uitstappies deur die jaar. Daar word deurlopend opknappings-en instandhoudingswerk aan die geboue gedoen.

dot-line

Golang (Sandspruit)

Ons ondersteun Golang kleuterskool en versorgingsentrum deur een personeellid se salaris te borg en waar nodig is te help gedurende die jaar.

dot-line

Jan Hofmeyer

‘n Informele kleuterskool word by die sentrum deur vrywilligers van ons gemeente  aangebied. Daar is ‘n Graad 00 en Graad 0 klas met 12 leerlinge elk. Verder word daar omgesien na hulle emosionele en fisiese welstand. Die sentrum verskaf kos aan kinders (3-6 jaar), op ‘n daaglikse basis.

dot-line

Abraham Kriel: Huis Erasmus & Die Blouhuis

Ons gemeente versorg die twee huise. Die een is ‘n gemengde huis met kinders tussen 4-17 jaar. Huis Erasmus bestaan uit tienderdogters wat gedragsprobleme het.

dot-line

Werkersklas vir huishulpe

‘n Bybelstudie en naaldwerkklas word op Donderdae vanaf 14:00 aangebied.

dot-line

Koskas

Kospakkies word reg deur die jaar aan minderbevoorregtes in ons omgewing uitgedeel. Die kospakkies bestaan uit items soos Mieliemeel, blikkies gemengde groente, teesakkies, soya maalvleis, ens. Indien jy ‘n skenking van produkte wil maak, kan dit by die kerkkantoor afgelewer word.  Merk asb duidelik dat dit vir die koskas is.  Indien jy ‘n finansiële bydrae wil maak, kan jy dit in die kerk se rekening betaal met verwysing dat dit vir die koskas is.

kalenderkontak