jozifacebooktwitterd6

Verskilmakers logo klein

In die waarde “Elke Generasie” strewe ons daarna om alle mense in elke lewensfase te begelei tot  diep, sinvolle verhoudings met mekaar en met God. Ons is oortuig dat God gesinne in al hulle vorme gebruik om Sy koninkryk te bevorder. Ons vind groot vreugde daarin om te weet dat God self ‘n gesin vorm met Hom as Vader, Jesus as Sy seun en die Heilige Gees, ons vriend.

Die bediening aan families fokus veral daarop om geloof prakties te maak en mense te mentor as dissipels.

Ons bediening word gebou op 5 beginsels en 4 sleutels.

Die Vyf beginsels is:

  1. Geloof word deur die Heilige Gees, in verhoudings en meestal in ons eie huise, gevorm
  2. Daar is ‘n dinamiese vennootskap tussen die gemeente en die huis
  3. Die huis is die gemeente in sy kleinste vorm
  4. Geloof word die beste deur jou voorbeeld aangeleer &
  5. As ons ‘n toegewyde generasie jongmense wil hê het ons toegewyde volwassenes nodig.

Die Vier sleutels wat ons help om ons doelwit van ‘n geloof wat prakties is te bereik is

  1. Gereelde liefdevolle geloofsgesprekke
  2. Kreatiewe vorme van huisgodsdiens
  3. Dade van diens aan mekaar en die gemeenskap
  4. Die skep van rituele en tradisies.

kalenderkontak