jozifacebooktwitterd6

Verskilmakers logo klein

Jeug   

Peuterhoekie (6 maande tot 3 jaar)

Babas en peuters is welkom en kan net voor die 10:00 erediens na die peuterhoekie gebring word. Die lokaal is A5 en is langs die Kleuterkerk geleë. Die kleintjies word deur mammas wat self peuters het, opgepas. Heirdie diens is beskikbaar tydens skoolkwartale.   

Kleuterkerk (3 tot 6 jariges)  

Alle kleuters vanaf 3 jaar is baie welkom by die kleuterkerk. Die program vind tydens skoolkwartale plaas en bestaan uit saamsing, ‘n lesaanbieding op hulle ontwikkelingsvlak asook ‘n skeppende aktiwiteit volgens die lestema.    
Die Graad R’e teken in by die Kleuterkerk en beweeg dan saam met hul groepleier na A4,  vir hulle lesaanbieding en skeppende aktiwiteit, aangesien hulle op ‘n hoër ontwikkelingsvlak is as die jonger groep. Ouers bring hulle kleuters na die kleuterklas net voor die 08:00 en 10:00 dienste.   

KIXkerk (Graad 1 tot 6)

Ons kinderdiens vind plaas in die Grootsaal onder die kerk, tydens die skoolkwartale ook 08:00 en 10:00 soos met die eredienste. Daar word gefokus op lofprysing en kennis van die Bybel. Na die diens (wat ongeveer 30 minute duur) verdeel die kinders in klasse volgens hulle grade. Daar volg ‘n praktiese aktiwiteit as toepassing op die les en word verhoudings gebou met mekaar en hulle groepleier. Die kleingroeptyd duur ongeveer 45 minute.   

JonkX (Graad 7 tot 11)

JonkX vorm ‘n integrale deel van die aanderedienste. Ouers en tieners woon dit saam by, waarna die ouers in die koffiewinkel saam kuier. By geleentheid sal gesprekke plaasvind of sprekers hier optree, wat oor Brandpunte sal gesels. Kyk asseblief uit daarvoor op die afkondigings. 

dot-line  

Gesinsdienste

Daar is gereelde Gesinsdienste, soos op die kerkkalender aangedui. Kinders woon die 08:00 en 10:00 eredienste saam met hul ouers in die Grootsaal by. Daar is ook twee geleenthede per jaar waar ouers en kinders saam Nagmaal gebruik tydens die Gesinsdiens.   

kalenderkontak