jozifacebooktwitterd6

Verskilmakers logo klein

Kleingroepe

Indien jy belangstel om by ‘n Groeigroep of ‘n Bybelstudie in te skakel, kontak asb vir Dr Neil du Plessis op 082 346 5238 of neil@ngweltevreden.co.za

Dinsdae

 • Sewe 30's kuiergroepe Dinsdae en Donderdae aande 19:00 in die Koffiewinkel en ander tye gedurende die week. Kontak Johandie op 083 393 0707 of 7dertig@gmail.com.    
 • Seniorbybelstudie elke 1ste en 3de Dinsdag van die maand 15:00 by Wilgeheuwel Aftree-oord se gemeenskapsaal. Kontak Les Fischer op 082 689 8318.    

Woensdae

 • Mannebybelstudie 5:30 in A1. Kontak Dr Neil du Plessis op 082 346 5238 of neil@ngweltevreden.co.za.    
 • Mannebybelstudie 5:45 by Ds Kobus Sandenbergh. Kontak vir Kobus op (011) 475 1474 of 082 451 1671 of kobus@ngweltevreden.co.za .    
 • Seniorbybelstudie 9:00 in die Kleinsaal. Kontak Ds Kobus Sandenbergh op (011) 475 1474 of 082 451 1671.    
 • Seniorbybelstudie elke 2de en 4de Woensdag van die maand 15:00 by Harveston Aftree-oord. Kontak Ds Kobus Sandenbergh op (011) 475 1474.

Donderdae

 • Vrouebybelstudie 8:00 in die Koffiewinkel. Kontak Dr Neil du Plessis op 082 346 5238 of neil@ngweltevreden.co.za.    
 • Ma en Baba Bybelstudie 11:00 in die Kleinsaal. Die babas word deur bekwame Oumas opgepas terwyl die Ma rustig bybelstudie kan bywoon. Alle dames is welkom. Kontak Dr Neil du Plessis op 082 436 5238 of neil@ngweltevreden.co.za.    
 • Seniorbybelstudie elke 1ste en 3de Donderdag van die maand 15:00 by Jakaranda Aftree-oord se gemeenskapsaal. Kontak Piet Pretorius op 072 502 8009.    
 • Donderdag Kafee 18:30 in die Koffiewinkel. Almal is welkom. Kontak Ds Kobus Sandenbergh op 082 451 671 of kobus@ngweltevreden.co.za.

Saterdae

 • Mannebybelstudie 07:00 in A1. Kontak George Louw op 082 491 5313.

dot-line

Projekte & Organisasies

Let's go Jozi   

NG Weltevreden werk saam met Oasis in die middestad van Johannesburg aan 'n jeugprojek waar mense hulp verleen aan jongmense met skoolwerk en verskeie ander opleidingsgeleenthede. Die program het ook uitgebrei om werklose jongmense te begelei in hulle soeke na vaste werksgeleenthede. Besoek gerus Let's go Jozi se webblad.   

Silwerhoekie   

Die Silwerhoekie is ‘n bymekaarkomgeleentheid vir alle seniors elke 2de Dinsdag om10:00. Daar word heerlik saamgekuier, musiek geluister, vasvrae gehou en sommer baie meer! Kom sluit gerus by die op-en-wakker groep mense aan. Nellie Cool kan gekontak word op (011) 678 1180.

Groentetuin   

Die gemeente se groentetuinprojek verskaf vars groente aan minderbevoorregtes in die omgewing. Indien jy groen vingers het en betrokke wil raak, kontak gerus vir Marshal op 082 458 7956.   

Bejaardesorg (Ekklesiapark, Parksorg, Roodepoort huis vir Bejaardes)  

Die gemeente is betrokke by 'n paar huise vir bejaardes.  As dit jou gawe is om betrokke te raak by ons spesiale seniors kan jy gerus die kerkkantoor kontak vir meer inligting. 

Barnabas   

Dit is ‘n diensaksie wat mense in lief en leed, hartseer en swaarkry bystaan. Dit bestaan uit telefoniese kontak, besoeke wat tuis-en hospitaalbesoeke insluit of gesprekke bv. voorlesing. Kontak Erika Steyn op (011) 793 5790 of 082 855 9100 indien jy betrokke wil raak.  

Cosmo City

Ons ondersteun drie kleuterskole in Cosmo City en verskaf lesmateriaal, groente en neem die kinders op uitstappies deur die jaar. Daar word deurlopend opknappings-en instandhoudingswerk aan die geboue gedoen.

Golang (Sandspruit)

Ons ondersteun Golang kleuterskool en versorgingsentrum deur een personeellid se salaris te borg en waar nodig is te help gedurende die jaar.

Jan Hofmeyer

‘n Informele kleuterskool word by die sentrum deur vrywilligers van ons gemeente  aangebied. Daar is ‘n Graad 00 en Graad 0 klas met 12 leerlinge elk. Verder word daar omgesien na hulle emosionele en fisiese welstand. Die sentrum verskaf kos aan kinders (3-6 jaar), op ‘n daaglikse basis.

Abraham Kriel: Huis Erasmus & Die Blouhuis

Ons gemeente versorg die twee huise. Die een is ‘n gemengde huis met kinders tussen 4-17 jaar. Huis Erasmus bestaan uit tienderdogters wat gedragsprobleme het.

Werkersklas vir huishulpe

‘n Bybelstudie en naaldwerkklas word op Donderdae vanaf 14:00 aangebied.

Koskas

Kospakkies word reg deur die jaar aan minderbevoorregtes in ons omgewing uitgedeel. Die kospakkies bestaan uit items soos Mieliemeel, blikkies gemengde groente, teesakkies, soya maalvleis, ens. Indien jy ‘n skenking van produkte wil maak, kan dit by die kerkkantoor afgelewer word.  Merk asb duidelik dat dit vir die koskas is.  Indien jy ‘n finansiële bydrae wil maak, kan jy dit in die kerk se rekening betaal met verwysing dat dit vir die koskas is.

 

 

 

kalenderkontak