jozifacebooktwitterd6

Verskilmakers logo klein

Baie welkom by ons gemeente. Mag jy vinnig jou plek hier vind. Die inligting op hierdie bladsy sal jou daarmee kan help.

dot-line

Eredienste (tydens skoolkwartale)   

Kerk: 08:00 & 10:00    
Kapel: 10:00    
Kapel: 15:00 Sothodiens    
Kerk: 17:30   

Eredienste (tydens vakansies en langnaweke)   

Kerk: 08:00 & 10:00    
Kapel: 15:00 Sothodiens    
Kapel: 17:30

dot-line

Jeug   

Peuterhoekie (6 maande tot 3 jaar)

Babas en peuters is welkom en kan net voor die 10:00 erediens na die peuterhoekie gebring word. Die lokaal is A5 en is langs die Kleuterkerk geleë. Die kleintjies word deur mammas wat self peuters het, opgepas. Heirdie diens is beskikbaar tydens skoolkwartale.   

Kleuterkerk (3 tot 6 jariges)  

Alle kleuters vanaf 3 jaar is baie welkom by die kleuterkerk. Die program vind tydens skoolkwartale plaas en bestaan uit saamsing, ‘n lesaanbieding op hulle ontwikkelingsvlak asook ‘n skeppende aktiwiteit volgens die lestema.    
Die Graad R’e teken in by die Kleuterkerk en beweeg dan saam met hul groepleier na A4,  vir hulle lesaanbieding en skeppende aktiwiteit, aangesien hulle op ‘n hoër ontwikkelingsvlak is as die jonger groep. Ouers bring hulle kleuters na die kleuterklas net voor die 08:00 en 10:00 dienste.   

KIX Kerk (Graad 1 tot 6)

Ons kinderdiens vind plaas in die Grootsaal onder die kerk, tydens die skoolkwartale ook 08:00 en 10:00 soos met die eredienste. Daar word gefokus op lofprysing en kennis van die Bybel. Na die diens (wat ongeveer 30 minute duur) verdeel die kinders in klasse volgens hulle grade. Daar volg ‘n praktiese aktiwiteit as toepassing op die les en word verhoudings gebou met mekaar en hulle groepleier. Die kleingroeptyd duur ongeveer 45 minute.   

JonkX (Graad 7 tot 11)

JonkX vorm ‘n integrale deel van die aanderedienste. Ouers en tieners woon dit saam by, waarna die ouers in die koffiewinkel saam kuier. By geleentheid sal gesprekke plaasvind of sprekers hier optree, wat oor Brandpunte sal gesels. Kyk asseblief uit daarvoor op die afkondigings. 

dot-line  

Gesinsdienste

Daar is gereelde Gesinsdienste, soos op die kerkkalender aangedui. Kinders woon die 08:00 en 10:00 eredienste saam met hul ouers in die Grootsaal by. Daar is ook twee geleenthede per jaar waar ouers en kinders saam Nagmaal gebruik tydens die Gesinsdiens.   

dot-line

Doop

Elke eerste Sondag van die maand. Sien die kalender vir die datums waarop die maandelikse doopgesprekke plaasvind gedurende die jaar. Kontak skriba@ngweltevreden.co.za indien jy jou kind wil laat doop.

dot-line

Nagmaal

Nagmaal word een maal per kwartaal tydens al die eredienste bedien. Nagmaal word ook tydens twee Gesinsdienste in die jaar, in die Grootsaal bedien aan kinders en ouers tydens KIXkerk.

dot-line   

Huwelike

Die Kapel en die Kerk is beskikbaar vir huwelikseremonies. Reëlings in verband met voornemende huwelike kan gereël word met die kerkkantoor.   

dot-line

Kommunikasie

Bly op hoogte van die nuutste gebeure in NG Weltevreden! Hier is ‘n paar plekke waar jy inligting sal vind:    

  • Weltenuus: Hierdie elektroniese nuusbrief word weekliks per epos uitgestuur en bevat inligting oor die Sondag se eredienste asook belangrike datums.    
  • Weltewoord: Dit is ons kwartaalikse nuusbrief. Hierin is lekker-lees artikels en ook meer van die gemeente se doen en late. Die Weltewoord sal tydens Nagmaal in die kerk beskikbaar wees en sal ook elektronies uitgetuur word.    
  • Webwerf: Besoek gerus www.ngweltevreden.co.za vir meer inligting oor kursusse, bybelstudies en ander aktiwiteite. Preke word ook weekliks op die webblad gelaai.    
  • Sosiale Media: Besoek gerus ons Facebookblad en volg ons op Twitter @lewevirdiestad vir meer inligting.    
  • D6 Communicator: Hierdie “app” kan op jou rekenaar of slimfoon afgelaai word. Gaan na www.d6technology.com/downloads.php?id=7023 om dit sommer nou dadelik af te laai!

dot-line

Moenie uitmis op enige nuus nie! Kontak asb Christa by die kerkkantoor indien jou inligting verander het.  Kliek hier

Kliek hier om die nuwe intrekkersvorm te voltooi

kalenderkontak