facebook ng

Ds Hettie Wessels - 24 April 2019 

“You have permission to rest! You don’t have to fix everything that’s broken. You don’t have to try to make everyone happy. It is time to rest. It is time to find refreshment for your body and your soul.” Clergy Coaching Network

 

‘n Naweek van kontraste. Paasfees. Die absolute gebrokenheid van Goeie Vrydag tot en met die opwinding van nuwe lewe met Opstandingsondag. En tussenin Stil Saterdag. Hoe dikwels beleef ek en jy nie Stil Saterdag nie. Tussen gebrokenheid en hoop. Tussenin tye wat ons tot stilstand dwing. Die lewe bestaan nie net uit hoogte en laagtepunte nie. Die lewe het baie tussenin tye. In daardie tye wil ons óf vashou aan die seer en die stukkend en ons verlekker in die wroeging en swaar, óf ons wil te vinnig spring na die hoop en die lekkerte van nuut en oor begin. Wag is nie noodwendig lekker nie. Dit voel of God se stem stil geword het. Onseker wees, is ook nie lekker nie. Stil Saterdag is vertroue. Stil Saterdag is vasbyt. Stil Saterdag is ‘n dieper delf in jouself, die terugloop op paaie en stadig maar seker opbou na hoop. Stil Saterdag is oorgee met die wete dat ek en jy nie nuwe lewe kan bring nie. God skep lewe. God maak heel. Nee dit is nie tyd wat genees nie. God genees. Stil Saterdag word soms ‘n stil week of stil maand of erger, en dit is moeilik.

Om te wag in God. Want daardie wag beteken dat ek moet luister na God se stem. Dat ek sal glo dat God nuwe lewe moontlik maak, juis omdat ons die Paasverhaal ken. Anders as die verwarde en bang dissipels weet ek en jy hoe die verhaal eindig. Ons het reeds die laaste bladsy van hierdie Boek gelees. Daar is hoop en daar is lewe! Maar daar is steeds soms ‘n stilte.       

Ek beleef dat die inoefen van rus, Heilige Rus, die tussenin tye makliker maak. Omdat ek leer om na God se stem te luister. Heilige Rus leer my om al die ander stemme stil te maak. Die stem wat my aanjaag. Die stem wat my bang maak. Die stem wat my geloof stil maak. Die stem van binne my maar ook al die stemme om my wat my op ‘n knop jaag. Amper soos ‘n ma wat haar kind se stem tussen tientalle ander kinders s’n kan uitken, so leer ek om tussen die geraas God se stem te hoor. Soos wanneer jy soek na ‘n radio stasie en jy die knop van die radio staaaadig draai, en ewe skielik hoor - dit is my stasie! Jou oor ken die musiek wat daarop speel, jy ken die klank van die aanbieders se stem. So leer ons om God se stem ken tussen al die ander stemme. Want jy is ingestel en ingeoefen. Daardie raak hoor kom vir my wanneer ek gereeld rustig raak en luister. Wanneer ek ‘n gesonde ritme het. As ek teen 120km/h beweeg hoor ek net ‘n geraas. En dan wil dit voorkom of God die stilte skep sodat ek moet wag, dat ek moet rustig raak tussen wanhoop en hoop. Stil Saterdag. En as die son opkom op Opstandingsondag kan ek saam met die kerk deur die eeue getuig: Christus het opgestaan! Hy het waarlik opgestaan.

Ek weet hoe stil en alleen die tussenin tye kan raak. Ek weet, omdat ek dit self doen. Dat ek dikwels in die tussenin tye namens God dinge wil maak werk. Ek wag ook moeilik. Ek vind dit moeilik om oor te gee. Om te erken ek is nie in beheer nie.

My gebed vir ons is dat ons geestelike naald sal gaan stilstaan by God se stem. Dat ek en jy daardie stem klokhelder sal hoor. Dat die stilte tussen angs en uitbundigheid – heilig sal word. Ek bid dat jy as getuie van Paasfees deur die stilte sal glo.

Literatuur:

  • Subversive Sabbath: The Surprising power of Rest in a Nonstop World by Swoboda, A.J.
  • The Rest of God: Restoring Your Soul by Restoring Sabbath by Mark Buchanan
  • Sabbath as resistance: Saying NO to the CULTURE OF NOW by Walter Brueggeman
  • Rythms of Rest by Shelly Miller
  • The Meal Jesus Gave us by NT Wright
  • Journeying through Lent with Matthew by Andrew D Rogness
  • Guerrillas of Grace. Prayers for the Battle by Ted Loder
  • Grounded: Finding God in the World by Diana Butler Bass
  • A way other than our own: Devotions for Lent by Walter Brueggeman

kalenderkontak