facebook ng

 

As Kerkraad van NG Weltevreden verbind ons onsself weer aan ons roeping:

“Om te Lewe vir die Stad”

En dat ons daardeur God Drie-enig wil ontmoet daar waar ons woon, daar waar ons werk, daar waar ons ontspan en ook daar waar ons nie wil wees nie.
Ons reik uit na mense met die vier waardes:

  • Vreemde Gasvryheid
  • Elke Generasie
  • Diep Vriende
  • En Deernis aan Weerloses

Ons erken dat die menswaardigheid van alle mense in die Kerk van Jesus Christus vanuit ons roeping beskerm moet word, ongeag ras, taal, geslag, ouderdom, inkomstegroep, gestremdheid of seksuele oriëntasie.

Die kerkraad stem ooreen met die gesindheid van die 2015 Algemene Sinode besluit (beskikbaar op hul webwerf). By NG Weltevreden is almal welkom. Daar is regsimplikasies aan die 2016 Algemene Sinode besluit en daarom kan die Kerkraad haar nie uitlaat oor die 2016 besluit nie. Nie alle kerkraadslede vereenselwig hulself hiermee nie, maar die Kerkraad kom ooreen dat hul mekaar en mekaar se standpunte in liefde sal verdra. Die leraars mag nie wetlik SGV verbintenisse bevestig nie, maar het die Kerkraad se toestemming om, as hulle hul weg oopsien, ‘n liturgiese handeling by so ’n verbintenis te doen.

Wat NG Weltevreden lidmate betref wat nie dieselfde opinie as die Kerkraad huldig nie, wil die Kerkraad pleit vir verdraagsaamheid en liefde teenoor mekaar. Ons is bewus daarvan dat hierdie ‘n emosionele saak is met wyd-uiteenlopende, en selfs direk opponerende standpunte. Ons wil as liefdevolle geloofsfamilie leer om mekaar se diverse standpunte te eer, mekaar uit te daag om getrou aan God se Woord te leef; en bo alles die eenheid van die Kerk van Jesus te beskerm.

Die Kerkraad moedig die gemeente aan om in gesprek te tree oor hierdie saak en die leraars persoonlik te kontak indien hul dit verder wil bespreek.

kalenderkontak