facebook ngSnapscan smallYoco logo small

Elke eerste Sondag van die maand. Sien die kalender vir die datums waarop die maandelikse doopgesprekke plaasvind gedurende die jaar. Kontak skriba@ngweltevreden.co.za indien jy jou kind wil laat doop.

 

kalenderkontak